Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Administrator

Administrator

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zapytamy również o twój numer uprawnień aby potwierdzić prawo korzystania z niektórych treści na stronie

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częscią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Cele działania

CELE DZIAŁANIA FORUM MŁODEGO INŻYNIERA

1. Zgodnie z § 2 Regulaminu działania Forum Młodych Inżynierów OPL OIIB podstawowym zadaniem Forum Młodego Inżyniera jest integrowanie młodych członków OPL OIIB.

2. Celem posiedzeń Forum Młodego Inżyniera będzie sformułowanie wniosków wyniesionych na podstawie dyskusji nad zaproponowaną tematyką, które posłużą do zdefiniowania problemów organizacyjnych i zawodowych występujących w środowisku młodego inżyniera, które przysłużą się do stworzenia nowych, dodatkowych celów działania OOIIB na rzecz młodego człowieka ubiegającego się o uprawnienia budowlane, młodego inżyniera z uprawnieniami w ręku stojącego na początku kariery zawodowej jak i tych doświadczonych latami pracy w budownictwie.

Moja budowa

Niniejsza zakładka ma na pełnić funkcję nie tylko informacyjną i edukacyjną.

Ma też promować aktywną działalność młodych inżynierów w życiu zawodowym poprzez zamieszczanie ciekawych zdjęć z budów w toku bądź zrealizowanych.

Dlatego też jeśli macie ciekawe zdjęcia wyślijcie je na adres  z krótką informacją o obiekcie, lokalizacji i osobach nadzorujacych budowę, a postaramy się je zamieścić w zakładce "Moja budowa".

Dofinansowania

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UCZESTNICTWA W KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ, SEMINARIUM LUB SZKOLENIU

Każdy z członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów ma możliwość uzyskania raz w roku  dofinansowania w kwocie do 400zł kosztów uczestnictwa w konferencji naukowo-technicznej, seminarium lub szkoleniu po złożeniu odpowiedniego wniosku dostępnego na stronie Izby: http://www.opl.piib.org.pl/component/phocadownload/category/4-sprawy-czlonkowskie.html.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRENUMERATY CZASOPISMA TECHNICZNEGO

Każdy z członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów ma możliwość uzyskania raz w roku  dofinansowania w wysokości 75% kosztów rocznej prenumeraty jednego wybranego czasopisma technicznego. Dlatego otrzymując od Izby ankietę dot. ww. prenumeraty, wypełnij ją i odeślij do Izby. Napewno każdy z Nas znajdzie wieczorem czas na przeczytanie artykułów o tym co się dzieje w naszym środowisku zawodowym zarówno pod względem osobowym jak i formalnym,a i z nowymi technologiami będziemy za pan brat.

 

Plan działania Forum Młodego Inżyniera na 2015r.

Zgodnie z § 4 Regulaminu działania Forum Młodych Inżynierów OPL OIIBpodstawą działania Forum Młodego Inżyniera jest plan pracy ustalany - na wniosek Zespołu Koordynacyjnego - corocznie przez Radę Okręgową OPL OIIB.

1. Spotkania co najmniej raz/ kwartał przed posiedzeniem Rady OOIIB

2. Utrzymywanie stałych kontaktów z młodymi członkami OPL OIIB w celu gromadzenia informacji na temat ich wniosków i postulatów w zakresie:

2.1. Polepszenia wymiany informacji o działalności OPL OIIB,

2.2. Wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi członkami OPL OIIB,

2.3. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

2.4. Aktualizacja bieżących kontaktów (e-mail, tel. kom., adres)

3. Współpraca w przygotowaniu programów szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb młodych członków OPL OIIB (przynajmniej raz/ półrocze przedstawić propozycję min. 1 tematu szkolenia)

4. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – organizacja/współorganizacja szkoleń, spotkań integracyjnych, wyjazdów technicznych itp.

5. Realizacja innych zadań (wyzwań) powierzonych przez Radę Okręgową OPL OIIB zgodnie ze Statutem PIIB i Regulaminem Okręgowych Rad.

 

Skład

Zespół koordynujący KLUB SENIORA:

Tadeusz Tarczyński - Przewodniczący 

Jan Kępa - Zastępca Przewodniczącego

Marian Kraus - Sekretarz

Andrzej Zwierzchlejski - Członek

Skład

Zespół Koordynujący pracę i spotkania członków Forum Młodego Inżyniera w kadencji OOIIB 2014-2018r.:

1. Robert Respondek - przewodniczący Zespołu (Kolonowskie)

- kontakt: e-mail

2. Piotr Jasiński - z-ca przewodniczącego Zespołu (Krapkowice)

- kontakt: e-mail:

3. Mirosław Łotarewicz- sekretarz Zespołu (Opole)

- kontakt: e-mail

4. Sylwester Łączyna - członek Zespołu (Otmuchów)

- kontakt: e-mail

5. Tomasz Ceglarz - członek Zespołu (Krapkowice)

- kontakt: e-mail

UWAGA: Zespół koordynujący powołuje Rada Okręgowa OPL OIIB.

Powyższy zespół powołano na posiedzeniu Rady OPL OIIB w dn. 19.03.2015r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 5/I/R/2014 z dn. 16.04.2014 r.
 


Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
przy Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu


I. Cele i zakres zadań komisji:
1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izby poprzez:
a. organizowanie szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,
b. dobór tematyki szkoleniowej oraz rodzaju i form szkoleniowych,
c. ankietyzację zapotrzebowań w tym zakresie wśród członków izby,
d. dobór wykładowców do danych tematów,
2.Propagowanie nowości technicznych i przepisów prawnych poprzez:
a. opracowywanie informacji dla członków izby,
b. wnioskowanie do okręgowej rady o zakup czasopism branżowych.
3.Rozpatrywanie wniosków członków izby w zakresie udzielenia dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych lub seminariach zgodnie Regulaminem przyznawania członkom Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych lub seminariach.     

II.Tryb pracy komisji oraz zasady wynagradzania członków komisji:
1.Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3.Komisja funkcjonuje realizując powyżej przedstawione cele zgodnie ze Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i regulaminami obowiązującymi w okręgowej izbie.
4.Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.
5.Członkowie komisji (nie pobierający ryczałtu) otrzymują zgodnie z regulaminem izby dietę w wysokości ustalonej przez okręgową radę izby za udział w posiedzeniu komisji oraz zwrot kosztów przejazdu (zgodnie z obowiązującymi zasadami).
6.Za pracę nad indywidualnymi opracowaniami pisemnymi (o ile wystąpi takie zapotrzebowanie), członek komisji może otrzymywać wynagrodzenie wynikające z przemnożenia ilości godzin pracy nad opracowaniem przez stawkę godzinową ustaloną przez okręgową radę izby.
Wszystkie sporne sprawy uregulowane zostaną zgodnie z regulaminami obowiązującymi
w okręgowej izbie decyzją okręgowej rady izby.

Dojazd

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Strona 1 z 3

Początek strony