Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Program działania

Plan działania Forum Młodego Inżyniera na 2015r.

Zgodnie z § 4 Regulaminu działania Forum Młodych Inżynierów OPL OIIBpodstawą działania Forum Młodego Inżyniera jest plan pracy ustalany - na wniosek Zespołu Koordynacyjnego - corocznie przez Radę Okręgową OPL OIIB.

1. Spotkania co najmniej raz/ kwartał przed posiedzeniem Rady OOIIB

2. Utrzymywanie stałych kontaktów z młodymi członkami OPL OIIB w celu gromadzenia informacji na temat ich wniosków i postulatów w zakresie:

2.1. Polepszenia wymiany informacji o działalności OPL OIIB,

2.2. Wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi członkami OPL OIIB,

2.3. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

2.4. Aktualizacja bieżących kontaktów (e-mail, tel. kom., adres)

3. Współpraca w przygotowaniu programów szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb młodych członków OPL OIIB (przynajmniej raz/ półrocze przedstawić propozycję min. 1 tematu szkolenia)

4. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – organizacja/współorganizacja szkoleń, spotkań integracyjnych, wyjazdów technicznych itp.

5. Realizacja innych zadań (wyzwań) powierzonych przez Radę Okręgową OPL OIIB zgodnie ze Statutem PIIB i Regulaminem Okręgowych Rad.

 

Ostatnio zmieniany niedziela, 26 kwiecień 2015 08:59

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Więcej w tej kategorii:

Początek strony