Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Gosia2

Gosia2

Znowelizowana w 2014 r. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) w art. 42 ust. 2a stanowi, że członek izby skreślony z listy członków z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2 podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę członków, jeżeli odbył szkolenie uzupełniające. 

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych odbywał się 2 października w Kędzierzynie-Koźlu, pod patronatem Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu.

Strona 1 z 5

Początek strony