Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Cele działania

CELE DZIAŁANIA FORUM MŁODEGO INŻYNIERA

1. Zgodnie z § 2 Regulaminu działania Forum Młodych Inżynierów OPL OIIB podstawowym zadaniem Forum Młodego Inżyniera jest integrowanie młodych członków OPL OIIB.

2. Celem posiedzeń Forum Młodego Inżyniera będzie sformułowanie wniosków wyniesionych na podstawie dyskusji nad zaproponowaną tematyką, które posłużą do zdefiniowania problemów organizacyjnych i zawodowych występujących w środowisku młodego inżyniera, które przysłużą się do stworzenia nowych, dodatkowych celów działania OOIIB na rzecz młodego człowieka ubiegającego się o uprawnienia budowlane, młodego inżyniera z uprawnieniami w ręku stojącego na początku kariery zawodowej jak i tych doświadczonych latami pracy w budownictwie.

 

3. Forum młodego inżyniera (FMI) ma być aktywną grupą pełniącą m.in. funkcję doradczą dla bieżącej i planowanej w przyszłości działalności OOIIB oczywiście uwzględniając możliwości organizacyjne i finansowe OOIIB.

4. Szeroko rozumiana wymiana doświadczeń zawodowych:

- przedstawianie i dzielenie się problemami:

     - natury projektowej,

     - z nadzoru nad budowami czy to pełnieniem funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub też nadzoru autorskiego,

- przedstawianie i dzielenie się sukcesami:

     - ciekawymi rozwiązaniami projektowymi wdrożonymi w życie,

     - prezentowanie ciekawych budów w toku lub zrealizowanych,

- BHP na budowie,

- plan BIOZ, instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych,

- najczęściej popełniane błędy, których należy unikać,

5. Współpraca z Kołem Seniorów OOIIB, PZITB Opole, PO, jako ciałem o ogromnej wiedzy technicznej i doświadczeniu zarówno przy projektowaniu, nadzorach budowlanych jak i w rzeczoznawstwie budowlanym a także Zgodnie z § 3 Regulaminu działania Forum Młodych Inżynierów OPL OIIB przy realizacji zadań określonych w § 2, Forum Młodego Inżyniera współpracuje z:

- Koordynatorem - Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, 

- Okręgową Komisją Kwalifikacyjną OOIIB.

- Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przy Radzie Okręgowej OPL OIIB.

- Komisją Prawno-Regulaminową przy Radzie Okręgowej OPL OIIB.

- Zarządami Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych działających w obszarze budownictwa.

6. Udział członków Forum Młodego Inżyniera w różnych zebraniach, spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych itp. celem promowania Forum Młodego Inżyniera.

Ostatnio zmieniany piątek, 01 maj 2015 08:31

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Więcej w tej kategorii:

Początek strony