Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

ANKIETA

na temat prenumeraty czasopism naukowo – technicznych

dla członków OPL OIIB

Ankiety można składać do dnia 20 listopada 2018 r.

1. DANE OSOBOWE

2. WYBÓR CZASOPISMA

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa opłaci swoim członkom w 2019 r.

75% rocznej prenumeraty jednego wybranego czasopisma naukowo – technicznego

Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y otrzymywaniem prenumeraty od 1 stycznia 2019 r. na podany powyżej adres, proszę zaznaczyć jedno wybrane czasopismo naukowo – technicznne.

 

Początek strony