Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów...
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa {phocadownload... Czytaj więcej
XXIII Okręgowy Zjazd OPL OIIB_15.04.2024 r.
13 kwietnia br. w hotelu ARKAS w Prószkowie obradował XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
     07.05.2024, g. 10.00 szkolenie on-lineOchrona układów fotowoltaicznych przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznychZAPISZ SIĘ  Czytaj więcej
Bezpłatny dostęp do Warunków Technicznych...
Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali bezpłatny dostęp do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych... Czytaj więcej
Kolejni inżynierowie z uprawnieniami
Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin w  42. sesji egzaminacyjnej odbyło się dnia 12 stycznia br. w lokalu... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Serdecznie zapraszam na spotkanie szkoleniowo-informacyjne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu prudnickiego organizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku przy udziale przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r.

 

Informacje organizacyjne:

  • Dojazd we własnym zakresie
  • Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu w ostatecznym  terminie do 23 listopada br.: e-mail: lub tel. (77) 441 38 98, kontakt – Małgorzata Nowak.

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Data ogłoszenia: 2023-11-07
Rok: 2023
Pozycja: 2405

Serdecznie zapraszamy członków PIIB do udziału w Konkursie wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2023”

W Konkursie może wziąć udział każdy członek Izby, który ma opłacone składki członkowskie i aktywował swoje konto na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy prawnej i technicznej, niezbędnej
do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Konkurs wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier” składa się z dwóch etapów:

  • Etap I – test składający się z pytań jednokrotnego wyboru na platformie internetowej konkursu, udostępnionej przez Izbę,
  • Etap II – test składający się z pytań jednokrotnego wyboru na platformie internetowej konkursu, dla Uczestników Etapu I, którzy uzyskali nie mniej niż 70% punktów możliwych do zdobycia (tj. nie mniej niż 21 punktów z 30 punktów możliwych
    do zdobycia).

Szczegółowe informacje wraz z zakresem merytorycznym Konkursu oraz przewidzianymi Nagrodami opisane zostały w Regulaminie Konkursu, o zapoznanie się z którym prosimy zainteresowane osoby.

Wszystkich chętnych wzięciem udziału w Konkursie „Nowoczesny Inżynier 2023” prosimy
o przesłanie zgłoszenia  uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres mailowy: w terminie do dnia 3.11.2023 r. z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko) oraz numeru członkowskiego.

https://slk.piib.org.pl/pliki/konkursy/nowoczesny_inzynier_2023/Regulamin_NI_2023.pdf

 Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddz. Opole

serdecznie zapraszają na szkolenie stacjonarne  w dniu 9 listopada br. o godz. 13:00

Systemy STATI-CAL naprawy pęknięć budynków
Wzmacnianie podłoża gruntowego za pomocą mikropali w systemie STATIpile

Prowadzący: Fabian Rudziak

sala 33, II piętro NOT Opole, ul. Katowicka 50

Czas trwania wykładu ok 1,5 h, po wykładzie przejazd na teren budowy w Opolu, gdzie będzie wykonywane wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą mikropali. 

ZAPISZ SIĘ

lub tel.: 77 441 38 98

e-mail:  do dn. 08.11.2023 r.

Strona 10 z 100

Początek strony