Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wyjazd studyjny  „Odnawiane źródła energii i...
Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki organizuje wyjazd studyjny „Odnawiane... Czytaj więcej
Posiedzenie szkoleniowe Forum Młodych...
Dnia 10 września br.  sali konferencyjnej Hotelu ARKAS ul. Daszyńskiego 12 odbyło się posiedzenie szkoleniowe Forum Młodych Inżynierów. Czytaj więcej
Wyjazd studyjny_03-05.09.2021...
W dniach od 3 do 5 września br. członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyli w wyjeździe technicznym w ramach... Czytaj więcej
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów...
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  {phocadownload... Czytaj więcej
PRAWO BUDOWLANE po zmianach w 2021 r.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w poradniku Prawo budowlane po zmianach w 2021 r.  {phocadownload... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Rozpoczął się egzamin pisemny na uprawnienia budowlane 
w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 

w Auli Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48

o godz. 9:00 do egzaminu przystąpiły 33 osoby

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

o godz. 14:00 do egzaminu przystąpiły 43 osoby w pozostałych specjalnościach

 

 

 

Jednym z aspektów wysokiej jakości Polskich Norm jest aktualność ich postanowień. Dlatego ogłaszane są okresowe przeglądy, w trakcie których istnieje możliwość zgłoszenia własnych uwag i propozycji zmian.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia aktualności zbioru Polskich Norm, Polski Komitet Normalizacyjny przeprowadza okresowe przeglądy PN. Zgodnie z procedurami każda PN własna i PN wprowadzająca Normę Międzynarodową podlega przeglądowi co 5 lat.

Aktualnie przeglądowi podlegają PN opublikowane/zatwierdzane w latach: 2015, 2010, 2005, 2000, 1995.

WIĘCEJ

EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - SESJA XXXVI –
odbędzie się dnia 26 lutego 2021 r. w Auli Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48

godzina 9:00 – specjalność konstrukcyjno-budowlana 

godzina 14:00 – pozostałe specjalności

 

Prosimy osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia budowlane w dniu 26.02.2021 roku o zapoznanie sie z Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Jakie działania podjęto w ostatnich latach w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w ramach wdrażania BIM i podniesienia poziomu wiedzy na ten temat u członków, decydentów politycznych i gospodarczych oraz całego środowiska budowlanego.

Przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Europejską Dyrektywy PEiR 2014/24/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych nałożyło na Polskę obowiązek dostosowania obowiązującego prawa do jej zapisów. W art. 22 ust. 4 zapisano: „W odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane i konkursów państwa członkowskie mogą wymagać zastosowania szczególnych narzędzi elektronicznych, takich jak narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobne”. Wywołało to zaniepokojenie członków izby, głównie wśród projektantów. Obawiano się, że wynikająca stąd konieczna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych nałoży obowiązek stosowania metodyki BIM we wszystkich zamówieniach. Takie wdrażanie BIM przyniosłoby spadek konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w tym mikroprzedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, stanowiących najbardziej powszechną formę zatrudnienia. Poniżej podjęto próbę odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule, które przy różnych okazjach pada ze strony członków PIIB.

WIĘCEJ

 

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia spotkania dot. ważnych spraw dotyczących cyfryzacji

Strona 9 z 48

Początek strony