Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Ogłoszenie
INFORMUJEMY, ŻE DOKUMENTY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE PRZYJMOWANE SĄ w dniach 25-29.01.2021 r. w godz. od 9:00-15:00   Czytaj więcej
Co zmieniono w przepisach budowlanych w minionym...
Choć w 2020 r. Prawo budowlane zmieniało się znacznie rzadziej niż w rekordowym 2019 r., to niewątpliwie miniony rok miał charakter bardziej... Czytaj więcej
Terminarz cyfryzacji procesu budowlanego
Wprowadzanie zmian Prawa budowlanego w tym zakresie podzielono na kilka etapów. Warto wiedzieć od kiedy dokładnie nowe przepisy będą miały... Czytaj więcej
Ogłoszenie
Nowy termin Egzaminu dla II sesji egzaminacyjnej 2020 roku INFORMUJEMY, ŻE ODWOŁANY EGZAMIN PLANOWANY JEST NA DZIEŃ 26 lutego 2021... Czytaj więcej
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów...
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa {phocadownload... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Przekazujemy do wiadomości treść pisma Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które zostało skierowane do wojewodów. Dokument dotyczy kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie sprawdzania projektów budowlanych.

Pismo Departamentu Prawnego GUNB z dnia 20 sierpnia br., które zostało przekazane PIIB w dniu 29 października br.:

„w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie sprawdzania projektów budowlanych, uprzejmie przypominam.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującym od 1 stycznia 1999 r., do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dnia 5 listopada br. o godz. 16:00 odbyło się XIV posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w kadencji 2018-2022, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w formie wideokonferencji.

Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB. Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB przedstawił informację nt. bieżącej działalności Izby oraz dokonał podsumowania działalności za ostatni okres w tym szkoleń on-line.

Informacja dla osób, które zdobyły uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. To najnowszy –  z 4.11.2020 – projekt Ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Projekt dotyczy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958, której zasadniczym celem jest określenie mechanizmów służących zapewnieniu proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru przepisów regulujących oraz warunków świadczenia usług transgranicznych.

Projekt w wersji PDF znajduje się TUTAJ

Zachęcamy do zapoznania się z pogłębioną wykładnią prawną na temat jakie znamiona powinien zawierać prawidłowo wystawiony mandat karny w czasie kontroli budowy przez organa nadzoru budowlanego i w jakich przypadkach otrzymująca go osba może odmówić jego przyjęcia oraz w jakich okolicznościach wystawiony mandat jest dowodem w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem E-doradcy podatkowego

 

 

Strona 4 z 39

Początek strony