Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Nowości dla członków na portalu PIIB
Dla wszystkich członków PIIB dostępna jest bezpłatnie kolejna elektroniczna baza realnych cen do kosztorysów online #Intercenbud której... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
   19.07.2024, g. 16.00 szkolenie stacjonarne Przygotowanie dokumentów w celu dokonania zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy w nadzorze... Czytaj więcej
Konkurs wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier...
Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2024” organizowanego przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów... Czytaj więcej
Składanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych
  CZYTAJ WIĘCEJ                                                                                                                                  ... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane 
w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu ustnego

Specjalność konstrukcyjno-budowlana: 

 

 

 Specjalność instalacyjna sanitarna:

 

 Specjalność instalacyjna elektryczna

 

  Specjalność inżynieryjna-hydrotechniczna:

 

 Specjalność inżynieryjna kolejowa:

 

 Specjalność inżynieryjna drogowa i mostowa:

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Kongresie Elektryki Polskiej, który odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2024 r., Stadion ENEA w Poznaniu. Jest to najważniejsze cykliczne wydarzenie naukowo-techniczne organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) co 5 lat. Kongresy Elektryki Polskiej skupiają grono specjalistów ze wszystkich praktycznie dziedzin nowoczesnej elektryki, w tym: energetyków, elektrotechników, elektroników, informatyków, automatyków, specjalistów telekomunikacji, transportu elektrycznego. Podstawowym ich celem jest diagnoza bieżącego stanu elektryki polskiej, jak również zdefiniowanie strategicznych kierunków rozwoju tej bardzo istotnej dla naszego kraju gałęzi nauki, techniki i gospodarki.

Kongresy pozwalają również na upowszechnienie tradycji elektryki polskiej w szerokich kręgach społeczeństwa. Służą popularyzacji i utrwaleniu w świadomości społecznej osiągnięć naukowych i zawodowych polskich elektryków, pokazują konkretne pożytki płynące z branży szeroko pojętej elektryki dla gospodarki Polski.

 IV Kongres Elektryki Polskiej będzie obejmował trzy główne obszary tematyczne:

Polska w obliczu transformacji energetycznej

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Fotonika - polska specjalność w elektronice

REJESTRACJA

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Data ogłoszenia: 2024-05-14
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2024
Pozycja: 726
Pobierz plik:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane
Data ogłoszenia: 2024-05-14
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2024
Pozycja: 725

Zapraszamy na IV Konferencję „Ratownictwo i Energetyka” w dniu 6 czerwca br.

Strona 4 z 105

Początek strony