Wydrukuj tę stronę

Wybrano kolejnych delegatów..

Dnia 24.11.2017 r. w auli Politechniki Opolskiej na obwodowym zebraniu wyborczym nr 2 (członkowie z branży BO - nazwiska rozpoczynające się od litery K do O) wybrano kolejnych delegatów na okręgowe zjazdy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2018-2022.

 

Na uprawnionych 473 członków do głosowania, w zebraniu uczestniczyło 40, co stanowi 8,5%. Otwarcia zebrania dokonał Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB - Mieczysław Molencki, który poinformował, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, zostanie wybranych 19 nowych delegatów.

Lista wszystkich dotychczas wybranych delegatów: