Wydrukuj tę stronę

Zebrania wyborcze rozpoczęte. Wybrano pierwszych delegatów.

Dnia 17 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej rozpoczęły się pierwsze obwodowe zebrania wyborcze na delegatów na okręgowe zjazdy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2018-2022. Na zaproszonych 473 z branży BO (nazwiska rozpoczynające się od litery A do J), uprawnionych do głosowania było 472 członków, w zebraniu natomiast uczestniczyło 35, co stanowi 7,4%. Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak, który poinformował, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, zostanie wybranych 19 nowych delegatów.

 

Po jednogłośnym wybraniu Prezydium zebrania, wybrano skład Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Wyborcza przygotowała karty wyborcze z 26 kandydatami na delegatów. Po tajnym głosowaniu, Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów.

Pierwszymi delegatami na okręgowe zjazdy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostali: