Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane
Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
17.06.2024, g. 10.00 szkolenie on-lineDrony w budownictwie. Jak wykorzystać ich potencjał oraz jak uzyskać dofinansowanie.ZAPISZ SIĘ  Czytaj więcej
Stadion Opolski rośnie w oczach
Budowa opolskiego stadionu nabiera tempa, prezentując się jako jedno z najbardziej ekscytujących przedsięwzięć naszego regionu. Przy ulicy... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
    13.05.2024, g. 10.00 szkolenie on-lineEkonomiczne i ekologiczne alternatywne rozwiązania dla stropów żelbetowych - jak zaoszczędzić czas i... Czytaj więcej
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów...
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa {phocadownload... Czytaj więcej
prev
next

Projekty umów – jako wzory do wykorzystania przez członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zgodnie z przyjętym wnioskiem przez Okręgowy Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostały opracowane, a następnie zaopiniowane przez radcę prawnego OPL OIIB, następujace projekty umów – jako wzory do wykorzystania przez członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu:
Wymienione projekty umów należy traktować jako podstawę do negocjacji z kontrahentem i tym samym jako propozycje zawierające postanowienia, które każdorazowo winny być dostosowane do szczególnych okoliczności danej sytuacji faktycznej i prawnej, w której znajduje się członek Izby. Zatem inne modyfikacje lub uzupełnienia tych projektów umów będą konieczne w odniesieniu do np. inwestycji polegającej na budowie budynku domu jednorodzinnego, a odmienne przy inwestycji liniowej celu publicznego.
Sugeruje się uzyskanie szczegółowej pomocy prawnej przy finalizacji postanowień danej umowy w konkretnym przypadku.       
Korzystanie z zamieszczonych projektów umów nie zwalnia członków Izby z obowiązku bieżącego zaznajamiania się ze zmianami wprowadzanymi do dziedziny prawa związanej z budownictwem.

Początek strony