Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Projekty umów – jako wzory do wykorzystania przez członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zgodnie z przyjętym wnioskiem przez Okręgowy Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostały opracowane, a następnie zaopiniowane przez radcę prawnego OPL OIIB, następujace projekty umów – jako wzory do wykorzystania przez członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu:
Wymienione projekty umów należy traktować jako podstawę do negocjacji z kontrahentem i tym samym jako propozycje zawierające postanowienia, które każdorazowo winny być dostosowane do szczególnych okoliczności danej sytuacji faktycznej i prawnej, w której znajduje się członek Izby. Zatem inne modyfikacje lub uzupełnienia tych projektów umów będą konieczne w odniesieniu do np. inwestycji polegającej na budowie budynku domu jednorodzinnego, a odmienne przy inwestycji liniowej celu publicznego.
Sugeruje się uzyskanie szczegółowej pomocy prawnej przy finalizacji postanowień danej umowy w konkretnym przypadku.       
Korzystanie z zamieszczonych projektów umów nie zwalnia członków Izby z obowiązku bieżącego zaznajamiania się ze zmianami wprowadzanymi do dziedziny prawa związanej z budownictwem.

Początek strony