Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie instalacji wewnętrznych w budynku

Prezentujemy odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na pismo Andrzeja R. Dobruckiego, prezesa PIIB, które dotyczyło problemów związanych z projektowaniem i wykonywaniem instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku, jakie powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Początek strony