Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane
Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa Lista osób... Czytaj więcej
Budownictwo 2024
Polska Izba Inżynierów Budownictwa została patronem honorowym badania „Budownictwo 2024” prowadzonego przez Zespół HRK... Czytaj więcej
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w powiecie...
Serdecznie zapraszam na spotkanie szkoleniowo-informacyjne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu... Czytaj więcej
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w powiecie...
Serdecznie zapraszam na spotkanie szkoleniowo-informacyjne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu... Czytaj więcej
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów...
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa {phocadownload... Czytaj więcej
prev
next

INFORMACJA ZE SPOTKANIA

Informacja ze spotkania w sprawie sytuacji w budownictwie i wpływie realizacji rozbudowy Elektrowni opole na sytuację gospodarczą i rozwój województwa opolskiego - 22.04.2013,  Szara Willa w Opolu

W spotkaniu zorganizowanym przez Prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej Henryka Galwasa i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, w dniu 22 kwietnia 2013 roku, w Szarej Wilii w Opolu, wzięli udział przedstawiciele jednostek gospodarczych oraz Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego i Prezydent Opola.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wiktor Abramek. Przedstawił trudną sytuację budownictwa w regionie i wielkie oczekiwania związane z planowaną i już przygotowaną rozbudową Elektrowni Opole. Wskazał zasadnicze bariery rozwoju budownictwa w kraju i regionie, m. in.:
 - złe rozwiązania systemowe w budownictwie,
- mnogość, niespójność i ciągłe zmiany przepisów prawa w budownictwie,
- nadużywanie kryterium najniższej ceny w zamówieniach publicznych; w 2011 roku 91 % przetargów rozstrzygnięto na podstawie kryterium najniższej ceny, a średnia cena wybranej oferty stanowiła 70% wartości kosztorysowej,
- bezradność państwa wobec działalności ekologów szkodzących gospodarce kraju,
- brak waloryzacji kosztów realizacji inwestycji w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych.
- brak troski o lokalny rynek budowlany przy definiowaniu zamówienia publicznego.
Problemy budownictwa przedstawili m.in. Jan Mistur członek zarządu firmy budowlanej POLBAU z Opola i Andrzej Falkiewicz właściciel FAL BUD Usługi Budowlane z Nysy.
Uczestnicy spotkania reprezentujący jednostki gospodarcze i izby podpisali rezolucję w sprawie wpływu realizacji rozbudowy Elektrowni Opole na sytuację gospodarczą i rozwój województwa opolskiego.
Rezolucja została przesłana do Premiera Rządu, Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu, Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Wicepremiera Janusza Stienhoffa, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Podobne rezolucje w sprawie realizacji rozbudowy Elektrowni Opole przyjęła Rada Miasta Opola w dniu 25 kwietnia i Radni Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 30 kwietnia br.
W załączeniu treść rezolucji oraz wykaz osób podpisanych pod rezolucją w dniu 22 kwietnia 2013 roku.

Początek strony