Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Nowości dla członków na portalu PIIB
Dla wszystkich członków PIIB dostępna jest bezpłatnie kolejna elektroniczna baza realnych cen do kosztorysów online #Intercenbud której... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
   19.07.2024, g. 16.00 szkolenie stacjonarne Przygotowanie dokumentów w celu dokonania zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy w nadzorze... Czytaj więcej
Konkurs wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier...
Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2024” organizowanego przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów... Czytaj więcej
Składanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych
  CZYTAJ WIĘCEJ                                                                                                                                  ... Czytaj więcej
prev
next

XVIII Ogólnopolska Konferencja Techniczna nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

W imieniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej nt. „Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Już po raz osiemnasty organizowane jest w dniach 10 i 11 października 2024 r.  ogólnopolskie spotkanie osób profesjonalnie związanych z procesem koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Miejsce konferencji – Hotel QUBUS****, ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica.

Podczas konferencji poruszane będą tematy nurtujące środowisko geodetów, projektantów i użytkowników sieci oraz osób zajmujących się koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Obecnie trwają intensywne konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, między innymi zmian zasad przeprowadzania przez starostę narad koordynacyjnych, braku ustawowego obowiązku dołączenia protokołu z narady koordynacyjnej do dokumentacji budowlanej oraz problemów z uzależnieniem wysokości opłaty od rodzaju koordynowanych obiektów budowlanych (sieci lub przyłączy).

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2024 r.

Będzie również mowa o wymogach, jakie powinna spełniać mapa do celów projektowych a w szczególności wykazanych na niej granic nieruchomości, co jest istotne przy projektowaniu obiektów budowlanych oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Prosimy o nadsyłanie, na adres , pytań i nurtujących problemów, które poruszone będą podczas dyskusji.

Początek strony