Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Nowości dla członków na portalu PIIB
Dla wszystkich członków PIIB dostępna jest bezpłatnie kolejna elektroniczna baza realnych cen do kosztorysów online #Intercenbud której... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
   19.07.2024, g. 16.00 szkolenie stacjonarne Przygotowanie dokumentów w celu dokonania zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy w nadzorze... Czytaj więcej
Konkurs wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier...
Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2024” organizowanego przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów... Czytaj więcej
Składanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych
  CZYTAJ WIĘCEJ                                                                                                                                  ... Czytaj więcej
prev
next

Najbliższe szkolenia Wyróżniony

  

19.07.2024, g. 16.00 szkolenie stacjonarne

Przygotowanie dokumentów w celu dokonania zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym
na terenie powiatu opolskiego

 

NOT Opole, ul. Katowicka 50, II p., sala 33

Główny prelegent: Monika Drożyńska - Delinowska  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego

Zgłoszenia do 15 lipca 2024 r., tel. 77 441 38 98, e-mail:  lub ZAPISZ SIĘ

Warsztaty mają na celu poprawę jakości dokumentów przygotowywanych przez inżynierów składanych w nadzorze budowlanym na terenie powiatu opolskiego, co przyczyni się do zmniejszenia czasu oczekiwania przez interesanta na dokonanie zawiadomienia
o zakończeniu budowy.

Warsztaty planuje się przeprowadzić w 2 częściach:

Część 1 – Monika Drożyńska Delinowska -  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego, w czasie której zostaną poruszone kwestie najczęstszych nieprawidłowości m.in.:

 

  1. niekompletny projekt techniczny,
  2. brak uzgodnień w projekcie technicznym,
  3. brak rysunków zamiennych,
  4. niespójności pomiędzy dokumentami: oświadczeniem kierownika budowy, geodety, a także świadectwem energetycznym, zapisami w dzienniku budowy, pomiarem geodezyjnym powykonawczym,
  5. brak wykazywania wszystkich zmian nieistotnych (zarówno na oświadczeniu kierownika budowy jak i na rysunkach),
  6. braku protokołów badań i sprawdzeń sporządzonych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Część 2 prowadzona przez moderatora, w czasie której zostaną przedstawione (w sposób anonimowy) zgłoszone przez samych inżynierów problematyczne kwestie dot. procedury zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym na terenie powiatu opolskiego. Mając na uwadze formę drugiej części warsztatów prosimy o zgłaszanie sugestii, uwag, problematycznych kwestii, które inżynierowie chcieli by poruszyć na warsztatach, zarówno dot. składanych dokumentów jak i samej procedury zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym na terenie powiatu opolskiego. Wszystkie zgłoszone przez uczestników warsztatów sprawy zostaną omówione zapewniając anonimowość inżynierom. 

Zachęcamy do zapoznania się z

 dot. warsztatów szkoleniowych dotyczących przygotowania dokumentów w celu dokonania zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym.

 

11.09.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
Instalacje hybrydowe z wykorzystaniem urządzeń marki Hoval
ZAPISZ SIĘ 

Początek strony