Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Nowości dla członków na portalu PIIB
Dla wszystkich członków PIIB dostępna jest bezpłatnie kolejna elektroniczna baza realnych cen do kosztorysów online #Intercenbud której... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
   19.07.2024, g. 16.00 szkolenie stacjonarne Przygotowanie dokumentów w celu dokonania zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy w nadzorze... Czytaj więcej
Konkurs wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier...
Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2024” organizowanego przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów... Czytaj więcej
Składanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych
  CZYTAJ WIĘCEJ                                                                                                                                  ... Czytaj więcej
prev
next

Aktualizacja wzorców i standardów dotyczących dróg publicznych, rekomendowanych do stosowania przez ministra właściwego ds. transportu, jako narzędzi optymalizacji wydatkowania środków z Funduszy Europejskich (pakiet 2024)

W związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo Infrastruktury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Aktualizacja wzorców i standardów dotyczących dróg publicznych, rekomendowanych do stosowania przez ministra właściwego ds. transportu, jako narzędzi optymalizacji wydatkowania środków z Funduszy Europejskich (pakiet 2024)”, zachęcamy Państwa do przedstawienia propozycji ceny (określenia szacowanej wartości) za wykonanie ww. przedmiotu zamówienia.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/szacowanie-wartosci-zamowienia-z-18-czerwca-2024-r.

Zamówienie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Szacowanie wartości zamówienia ma na celu jedynie określenie prawdopodobnej ceny za wykonanie ww. przedmiotu zamówienia i nie ma charakteru zobowiązującego.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedstawienie propozycji cen faktycznie odzwierciedlających realne koszty realizacji zamówienia. W przeciwnym razie może okazać się, że wszczęcie postępowania przetargowego nie będzie możliwe.

 

Początek strony