Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
https://www.youtube.com/watch?v=37RPm0RaNc0 Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego... Czytaj więcej
Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
https://www.youtube.com/watch?v=37RPm0RaNc0 Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego... Czytaj więcej
Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego przebiegu? Potrzebujesz porady z zakresu prawa budowlanego? Na... Czytaj więcej
ECCE 2022 – 5th International Scientific...
W dniach 26-28 września 2022 roku, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu, Opolska Okręgowa Izba... Czytaj więcej
Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego przebiegu? Potrzebujesz porady z zakresu prawa budowlanego? Na... Czytaj więcej
prev
next

Konferencja nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz członków opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa_16-17.11.2021 r. Wyróżniony

W dniach 16-17 listopada br. odbyła się konferencja nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz członków opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa „AKTUALNE UWARUNKOWANIA, PRZYGOTOWANIA  I REALIZACJA PROCESU BUDOWLANEGO”.

W pierwszym dniu szkolenia omówione zostały odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, przesłanki uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie dróg publicznych, procedura związana z uzyskaniem odstępstwa, możliwość uzyskania odstępstwa od warunków technicznych na etapie postępowania legalizacyjnego omówione przez Panią Beatę Leszczyńską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych oraz Pana Grzegorza Kuczaja – Naczelnika Wydziału Warunków Technicznych Departamentu Dróg Publicznych - Ministerstwo Infrastruktury.

Następnie Pani Małgorzata Getlich – Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii omówiła uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz kierunki zamian. Procedurę uzyskiwania przez organy administracji architektoniczno-budowlanej upoważnień Ministra Rozwoju i Technologii do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - praktyczne studium przypadków przedstawiła Pani Małgorzata Krauze - Naczelnik Wydziału odstępstw od przepisów techniczno-prawnych, Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a katastrofy budowlane w Polsce omówił Pan  Adam Baryłka - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W drugim dniu szkolenia strategię Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie BIM w Polsce; standaryzację, legislację i popularyzację BIM omówił Pan Łukasz Gorgolewski, a aktualne zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w świetle zachodzących zmian w ustawodawstwie prawnym sektora budowlanego przedstawili przedstawiciele Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  Cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego; bieżące działania w ramach platformy e-Budownictwo, cyfrową dokumentację budowlaną, etapy cyfryzacji budownictwa omówiła Pani Dorota Cabańska – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pan  Grzegorz Polak, Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych oraz Pan Tomasz Saciłowski, Główny Specjalista w Wydziale ds. Rozwoju Usług Cyfrowych w Budownictwie Departamentu Usług Cyfrowych.  Podsumowania konferencji,  współpracę organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowalnego i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa: osiągnięcia, kierunki i cele dokonał Pan Sławomir KłosowskiWojewoda Opolski, Pani Dorota Cabańska – p.o. Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego, Pan Adam RakPrzewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Pani Małgorzata Kałuża – Swoboda – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Pan Bogdan ZwolińskiOpolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

 

 

 

Początek strony