Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
https://www.youtube.com/watch?v=37RPm0RaNc0 Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego... Czytaj więcej
Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
https://www.youtube.com/watch?v=37RPm0RaNc0 Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego... Czytaj więcej
Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego przebiegu? Potrzebujesz porady z zakresu prawa budowlanego? Na... Czytaj więcej
ECCE 2022 – 5th International Scientific...
W dniach 26-28 września 2022 roku, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu, Opolska Okręgowa Izba... Czytaj więcej
Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego przebiegu? Potrzebujesz porady z zakresu prawa budowlanego? Na... Czytaj więcej
prev
next

POLSKI ŁAD - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH oraz VAT - najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP oraz Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza na szkolenie stacjonarne

TEMAT:  POLSKI ŁAD - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH oraz VAT - najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2022 r.

TERMIN: 25 listopada 2021 r.  godzina 9:00 – 15:00

WYKŁADOWCA:Tomasz Wojewoda

MIEJSCE: Kubatura, ul. Oleska 102, Opole

 

ODPŁATNOŚĆ: 380,00 zł brutto

 • Wpłatę w terminie trzech dni przed szkoleniem należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018w treści wpisując datę szkolenia
 • Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinanasowania zgodnie z Regulaminem po złożeniu wniosku oraz przedstawieniu dowodu wpłaty (faktura/rachunek wystawiona na osobę fizyczną)

FAKTURY dostępne będą do 7 dni od daty zakończenia szkolenia i zostaną przesłane na wskazany adres mailowy

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd prosi o rejestrację poprzez portal karty zgłoszeniowe    na adres szkolenia najpóźniej do 22.11.2021 r.,

 - rezygnacja ze szkolenia do dn. 22.11.2021 r., pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

*z uwag na wciąż dynamiczną sytuacje związaną z pandemią COVID-19 zastrzegamy sobie prawo do zmiany szkolenia na online

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 2. Zniesienie możliwości obniżania podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i wprowadzenie odliczanej od dochodu ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów nie przekroczy ustawowych limitów. Zasady korzystania z ulgi przy poborze zaliczek i w zeznaniach rocznych.
 3. Nowa skala podatkowa, podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek i kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali.
 4. Nowe zasady rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci.
 5. Nowe zasady opodatkowania najmu, opodatkowanie najmu wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 6. Zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 7. Nowe zasady opodatkowania przychodów ze sprzedaży składników majątku wykupionych po zakończeniu umowy leasingu.
 8. Zmiany w zakresie rozliczania przychodów z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników.
 9. Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej i wyłączenia z kup wartości pracy osoby zatrudnionej nielegalnie oraz przychodów pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.
 10. Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego, po przekroczeniu ustawowo określonego limitu kwotowego.
 11. Obniżenie limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
 12. Nowe zwolnienie z podatku przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci.
 13. Nowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 14. Zmiany w zakresie cen transferowych, obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz składania informacji o cenach transferowych.
 15. Zmiany w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 16. Zmiany w zakresie możliwości stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.
 17. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, podwyższenie limitu odliczeń kosztów kwalifikowanych.
 18. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów np. wybranych kosztów reklamy.
 19. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach ustawowych limitów, kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu.
 20. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.
 21. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach ustawowych limitów, wydatków poniesionych na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.
 22. Likwidacja prawa do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
 23. Wprowadzenie możliwości odliczania od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w ramach ustawowych limitów.
 24. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 1. Podatek od towarów i usług.
 2. Krajowy System e-Faktur
 3. a) Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowanej – zasady wystawiania, rozliczania i korygowania takich faktur przez sprzedawcę i nabywcę.
 4. b) Termin wejścia w życie nowych przepisów i możliwości stosowania faktury ustrukturyzowanej.
 5. c) Korzyści związane ze stosowaniem faktury ustrukturyzowanej.
 6. Zniesienie możliwości składania kwartalnych deklaracji w przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, którzy wbrew obowiązkowi nie zapewnili możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana.
 7. Wprowadzenie nowego terminu zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy, w ciągu 15 dni, w przypadku podatników dokonujących sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących on line i otrzymujących płatności zrealizowane z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, po spełnieniu ustawowych warunków.
 8. Wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku, w przypadku świadczenia na rzecz podatników usług finansowych i innych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 uptu.

Początek strony