Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Ogłoszenie
INFORMUJEMY, ŻE DOKUMENTY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE PRZYJMOWANE SĄ w dniach 25-29.01.2021 r. w godz. od 9:00-15:00   Czytaj więcej
Co zmieniono w przepisach budowlanych w minionym...
Choć w 2020 r. Prawo budowlane zmieniało się znacznie rzadziej niż w rekordowym 2019 r., to niewątpliwie miniony rok miał charakter bardziej... Czytaj więcej
Terminarz cyfryzacji procesu budowlanego
Wprowadzanie zmian Prawa budowlanego w tym zakresie podzielono na kilka etapów. Warto wiedzieć od kiedy dokładnie nowe przepisy będą miały... Czytaj więcej
Ogłoszenie
Nowy termin Egzaminu dla II sesji egzaminacyjnej 2020 roku INFORMUJEMY, ŻE ODWOŁANY EGZAMIN PLANOWANY JEST NA DZIEŃ 26 lutego 2021... Czytaj więcej
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów...
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa {phocadownload... Czytaj więcej
prev
next

Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB_17.12.2020 r.

Dnia 17 grudnia br. o godz. 16:00 odbyło się XV posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w kadencji 2018-2022, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w formie wideokonferencji z udziałem zaproszonych gości i laureatów konkursów organizowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

W pierwszej, uroczystej części posiedzenia uczestniczyli: Pan Bogdan Zwoliński – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu, dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO, przewodniczący Komisji Konkursowej ds. oceny prac dyplomowych opracowanych przez absolwentów WBiA PO, dr inż. Przemysław Jakiel – promotor pracy inżynierskiej laureata Konkursu o nagrodę im. Prof. dr hab. inż. Oswalda Matei, członkowie Komisji oceniającej prace dyplomowe, laureaci konkursu na najlepsze prace dyplomowe o nagrodę im. prof. dr hab. inż. Oswalda Matei: Pani Aldona Bogucka (w grupie prac inżynierskich) oraz Pan Mateusz Kukuczka (w grupie prac magisterskich). Wśród zaproszonych gości były również, osoby uhonorowane Medalem OPL OIIB, tj. Pan Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu oraz Pan Erwin Filipczyk – Prezes Spółki Śląskie Kruszywa Naturalne. Medalem uhonorowano także Pana Zbigniewa Gwizdka – zastępcę Przewodniczącego OKK OPL OIIB, nieobecnego na posiedzeniu. W posiedzeniu wzięli także udział członkowie Komisji konkursowej konkursu „Inżynier Roku oraz laureaci tego konkursu tj.: Pan Paweł Walasek - laureat w kategorii „Projektant” oraz Pan Krzysztof Dąbkiewicz i Zenon Leśniak – laureaci w kategorii „Kierownik budowy”. Obecny był też Pan Grzegorz Marczyk - Prezes Zarządu Oddziału PZITS w Opolu oraz Pan Wiesław Baran – Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Opolu.

 

Podsumowując, część pierwsza posiedzenia obejmowała zatem:

  • prezentację laureatów Konkursu im. Prof. Oswalda Matei na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej;
  • prezentację laureatów Konkursu OPL OIIB „Inżynier Roku”;
  • prezentację laureatów, którym OPL OIIB nadała w tym roku Medale Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  • Informację o wynikach Konkursu na najlepszą „Budowę Roku Opolszczyzny”.

Zachęcamy do zapoznania się z

, w którym przedstawiono m. in. sylwetki wszystkich laureatów konkursów.

W części drugiej posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB. Przewodniczący Okręgowej Rady przedstawił informację o bieżącej działalności Izby i dokonał podsumowania działalności za ostatni okres. Następnie Przewodnicząca Składu Orzekającego przedstawiła informację o wpisach na listę członków, wznowieniach członkostwa, zawieszeniach w prawach członków, skreśleniach z listy członków OPL OIIB za okres I-XI 2020 roku. Realizację budżetu za okres I-XI 2020 roku omówił Skarbnik - Wiesław Baran. Członkowie Okręgowej Rady podjęli także uchwałę w sprawie prowizorium budżetowego OPL OIIB na 2021 rok, uchwałę w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB, a także uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu przygotowania sprawozdań z działalności organów, komisji i zespołów za 2020 rok. Informację bieżącą o działalności organów statutowych omówili kolejno ich przewodniczący. Omówiony został również plan działań na najbliższy okres.

Na zakończenie posiedzenia, dokonano przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB, a Przewodniczący Okręgowej Rady Adam Rak złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

Początek strony