Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Prace MIiR nad wydaniem nowego Rozporządzenia określające warunki techniczne dla budynków

Zachęcamy członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do zapoznania się z treścią pisma Sekretarza Stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie prowadzonych prac dotyczących wydania nowego rozporządzenia określającego warunki techniczne dla budynków. Prace te nad rozporządzeniem są dopiero w fazie wstępnej i Ministerstwo oczekuje propozycji zmian w rozporządzeniu dotychczas obowiązującym, które będą uzwględnione w dalszych pracach. 

Ewentualne uwagi do obecnie obowiązującego rozporządzenia prosimy kierować na adres e-mail:  do dnia 20.12.2019 r.

   

 

Początek strony