Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Warsztaty szkoleniowe połączone ze spotkaniem integracyjnym w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim Wyróżniony

W dniu 22 listopada br. odbyły się warsztaty szkoleniowe połączone ze spotkaniem integracyjnym zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Warsztaty odbyły się w Spółdzielczym Domu Kultury RSM „Chemik” w Kędzierzynie – Koźlu.

 

Na początek, Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Adam Rak przedstawił zebranym działania OPL OIIB na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków izby. Następnie uwarunkowania prawne przygotowania procesu budowlanego w świetle obowiązującego prawa: procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, zmiany sposobu użytkowania, rejestracja dzienników budowy, niezbędna dokumentacja projektowa i formalno-prawna, itp. omówił Inspektor Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego – Pani Joanna Łannik zaś uwarunkowania prawne realizacji procesu budowlanego: dokumentacja budowy, procedury i dokumenty związane z rozpoczęciem budowy, zakończeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, plany BIOZ, okresowe kontrole obiektów, itp. omówił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim – Pani Anna Kopania.
Na zakończenie Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu - Pan Edward Siwirski przedstawił wykład nt. Bezpieczeństwo i praktyczne aspekty realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych: Wymagania BHP, wzorcowa dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przykłady prowadzenia robót z zachowaniem zasad BHP. Po części szkoleniowej odbyło się spotkanie integracyjne. 

Początek strony