Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych

Uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin dokonano 6 lipca br. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Zebranych powitał Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB, który przedstawił wykład nt. ”Rola i zadania Izby Inżynierów Budownictwa w procesie budowlanym”. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB - Wiktor Abramek zaprezentował  wyniki sesji egzaminacyjnej, a następnie zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z 5 listopada 2008 roku, inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane złożyli ślubowanie. Laureatem konkursu „Na najlepiej zdany egzamin na uprawnienia budowlane” w XXXIII sesji egzaminacyjnej został Pan Adam Jasik, który uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego.
Następnie przedstawiono rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę imienia prof. dr hab. inż. Oswalda Matei za prace dyplomowe opracowane na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, na kierunku budownictwo za rok 2018. Konkurs  ten zorganizowany został przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Opolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Dyplom I stopnia i statuetkę w grupie prac inżynierskich otrzymała inż. Anastasiia Zelinska za pracę nt. Projekt ortogonalnego przekrycia strukturalnego hali widowiskowo-sportowej. Dyplom I stopnia i statuetkę w grupie prac magisterskich przyznano mgr inż. Arkadiuszowi Przytuła za pracę nt. Stalowa konstrukcja wsporcza zbiornika na wodę w postaci siatkowego dźwigara powierzchniowego, o prostokreślnym hiperboloidalnym kształcie. Wręczono również Cementowy Diament - nagrodę Prezesa Cementowni ODRA S.A. za najlepszą pracę dyplomową promującą zastosowanie betonu w budownictwie. Nagrodę tę otrzymała mgr inż. Agnieszka Kaliciak. Część oficjalna zakończyła się ciekawym wykładem Profesora Stanisława Sławomira Nicieji nt.  „Polskiej myśli inżynierskiej w 100 – leciu”.

Początek strony