Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Apel do Posłanek i Posłów

Szanowne Koleżanki i Koledzy - Inżynierowie budownictwa
 
Jako samorząd zawodowy zawsze działający w imieniu swoich członków, w całej rozciągłości popieramy sprzeciw środowiska budowlanego i w sposób stanowczy sprzeciwiamy się rozdzieleniu zawodów inżyniera budownictwa i architekta w dwóch odrębnych ustawach. Dlatego też popieramy inicjatywę Naszych Koleżanek i Kolegów z innych izb okręgowych.

Poniżej przedstawiamy petycję/apel do posłów na Sejm RP z Komisji Infrastruktury oraz terenu  Opolszczyzny.
Proszę o podjęcie zaangażowania, wyrażania swojego poparcia w obronie naszego zawodu zaufania publicznego poprzez wypełnienie/podpisanie apelu i wysłanie bezpośrednio do Posłanek i Posłów.

 Lista e-mail do posłanek i posłów z komisji infrastruktury:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Lista e-mail do posłanek i posłów z terenu Opolszczyzny:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;


Niniejsza inicjatywa ma spowodować wstrzymanie wadliwego procesu legislacyjnego, który w efekcie może spowodować: obniżenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych, wydłużyć proces inwestycyjny, spowolnienie wzrostu gospodarczego,  centralizacji usług projektowych w rękach stosunkowo nielicznej grupy architektów, obniżenie rangi zawodu inżyniera.

Początek strony