Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wybory delegatów na V kadencję obejmującą lata 2018 - 2022

Szanowni Członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W listopadzie i grudniu 2017 roku oraz w styczniu 2018 roku wybierzemy 106 delegatów na kolejną - V kadencję obejmującą lata 2018-2022. Natomiast w dniu 24 marca 2018 roku, na XVII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym dokonamy wyborów nowych władz Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wybory delegatów odbędą się na 5 –ciu zebraniach wyborczych wg harmonogramu ustalonego  uchwałą Okręgowej Rady nr 16/XVII/R/2017 z dnia 07.09.2017 roku.

Na zebraniach tych będziecie wybierać Delegatów, którzy wyrażą gotowość aktywniej pracy w organach statutowych naszego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Uprawnieni do udziału w zebraniach wyborczych są wszyscy członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zaproszenia na zebrania wyborcze otrzymacie wraz z październikowym numerem „Inżynier Budownictwa”.

Informacja o zebraniach wyborczych, będzie publikowana na naszej stronie internetowej, ale także będzie wysyłana pocztą e-mailową, na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

Delegaci wybierani są na kadencję 2018-2022 i będą oceniać działalność wszystkich organów naszej Izby, uchwalać jej budżet oraz program działania na poszczególne lata.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o uczestnictwo w zebraniach wyborczych.

 

Z poważaniem

Adam Rak

Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

Początek strony