Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno - hydrotechnicznej

Firma METROSTAV a.s. Praga poszukuje kierowników budów z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno - hydrotechnicznej

Wymagania:

- minimum 8-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalnoci inżynieryjnej hydrotechnicznej ;

- minimum 18 miesięczna praktyka zawodowa przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27 lipca 2011 roku.

Tel. kontraktowy: 506 086 732

Początek strony