Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Apel do członków

Szanowni członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Bezpłatne e-wydanie Katalogu Inżyniera 2016/2017

W tym roku Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyda następujące…

45. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Insytut Badawczy w imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Politechniki Społecznej organizuje kolejną, 45. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Celem konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy.

 

Przedmiotem konkursu są wdrożone rozwiązania techniczne i organizacyjne, a także prace naukowo - badawcze, których zastosowanie umożliwia poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracownicy indywidualni lub zespoły pracowników.

Informacje i regulamin Konkursu są dostepne na stronie intwenetowej www.ciop.pl/konkurs-bhp

Termin składania wniosków upływa 30 września br.

Początek strony